Kurullar

Kurullar
ONUR KURULU
Selçuk Öztürk KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç KTO Karatay Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fatih Savaşan Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Sarınay TOBB ETÜ Rektörü

 

DÜZENLEME KURULU
Başkan: Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Prof. Dr. Murat Çizakça
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun
Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram
Dr. Öğr. Ala Alden Alkaraz
Doç. Dr. Necmettin Güney
Öğr. Gör. Melahat Karadağ
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Salih Ülev
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Çilingir
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Durmuş
Arş. Gör. Hasan Basri Alım
Arş. Gör. Saffet Cengiz
Arş. Gör. Sinan Çimen
Lü. Pro. Asist. Nihal Budak

 

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abdulkadir Buluş
Prof. Dr. Ahmet Yaman
Prof. Dr. Halit Çalış
Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Prof. Dr. Hasan Hacak
Prof. Dr. Hayrettin Karaman
Prof. Dr. İbrahim Erol Kozak
Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur
Prof. Dr. Mehmet Saraç
Prof. Dr. Murat Canıtez
Prof. Dr. Murat Çizakça
Prof. Dr. Mohammad Kabir Hassan
Prof. Dr. Necdet Şensoy
Prof. Dr. Osman Okka
Prof. Dr. Raif Parlakkaya
Prof. Dr. Rusni Hassan
Prof. Dr. Saffet Köse
Prof. Dr. Salih Tuğ
Prof. Dr. Selim Kayhan
Prof. Dr. Şakir Görmüş
Prof. Dr. Younes Soualhi
Prof. Dr. Zekeriya Mızrak
Prof. Dr. Zurina Shafii
Prof. Dr. Ömer Torlak
Prof. Dr. Süleyman Kaya
Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu
Prof. Dr. Lütfi Sunar
Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya
Doç Dr. Necmettin Güney
Doç. Dr. Süleyman Akdemir
Doç. Dr. Abdullah Durmuş
Doç. Dr. Zeynep Hafsa Orhan
Doç. Dr. Mustafa Omar Mohammed
Doç. Dr. Adam Abdullah
Doç. Dr. Mahmut Samar
Doç. Dr. Cem Korkut
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Atılgan
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem Tunçez
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun
Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram
Dr. Öğr. Üyesi Muhammad Abduh