1. KARCIEF

1. KARCIEF

Bildiri Özetleri

KONFERANS PROGRAMI

I.OTURUM (KEYNOTE SPEAKER Prof.Dr.Murat Çizakça) 23.05.2021 Saat 9.30-11.00
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Murat Çizakça
Behavioral Zakat Payment in Covid-19 Era and Awareness of Accountability  Aulia Rahimi
Building Education Sector in Post-Pandemic Era: Potential Role of Waqf  Ananda Ramadhani
Exploring Consumers Perspective Of Takaful In Turkey  Habeebullah Zakariyah
Waqf Linked Microfinance Using Commodity Murabaha: A Liquidity Leverage In A Post-Pandemic Economy  Mohamed Hamza Ghaouri
Determination of Important Components in Measuring Shariah Governance Practices  Rusni Binti Hassan
II.OTURUM (KEYNOTE SPEAKER Melih Turan) 23.05.2021 Saat 11.30-13.00
Oturum Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Ergun
Türkiye’de Katılım Bankası Çalışanlarının Lisansüstü Eğitimine Yönelmeleri Üzerine Bir Araştırma  Erkut Kalkavan
Beklentiler ve Gerçekler Işığında Kamu Katılım Bankaları  Mücahit Özdemir
Bir İktisat Tarihçisi Olarak Ahmet Tabakoğlu’nun İslam İktisadı Düşüncesinde “Sermaye” Kavramı  Mevlüt Camgöz
Covıd Süreci ve Sonrasında Yenilenebilir Enerji Hedefleri, Yeşil Sukuk Uygulamaları ve Enerji Güvenliği  Şerife Özkan Nesimioğlu - Selahaddin Kayaokay
COVİD -19 Sürecinin Türkiye’de Katılım Sigortacılığı Sektörüne Etkisi  Gürkan Çenesiz
Türkiye’de Yaşanan Korona Virüsünün (Covid-19) Katılım Bankaları ile Bankacılık Sektörüne Etki Düzeyinin Finansal Analizi  Yavuz Türkan
III.OTURUM (KEYNOTE SPEAKER Prof.Dr.Kabir Hassan- Dr.Öğr.Üyesi Kamola Bayram) 23.05.2021 Saat 13.30-15.00
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Kabir Hassan
Covid-19 linked financial distress: A solution from the Islamic Business ethics, Shari’ah and Islamic Economics Perspectives  Auwal Adam Saad
Shariah Rooting of Financial Engineering and Evaluation of some of its Applied Models Abdulmajid
SWOT Analysis of Î-FinTech  Kaleem Alam
The Impact Of Covid-19 On Islamic Financial Sector In Turkey  Kamola Bayram
The Impact of the COVID-19 and Macroeconomic Factors on Islamic Stock Market Performance: Evidence from Indonesia  Dito Prakoso
IV.OTURUM (KEYNOTE SPEAKER Fatma Çınar - Dr. Mehmet Murat Çobanoğlu) 23.05.2021 Saat 15.30-17.00
Oturum Başkanı: Doç.Dr.Necmeddin Güney
Covid-19 Döneminde Artan Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin İyileştirilmesinde İslami Finansın Rolü: MENA Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme  Perihan Hazel Kaya
Covid-19 Döneminde İslami Kitlesel Fonlama Uygulamalarının Gelişimi  Ahmet Ömür Baykaldı
İslami Finansta Yeni Bir Model: Birlikte Tasarruf Ve Ticaret Ekonomisi Platformu (BİRTEP)  Yavuz Türkan
Türkiye’de İslami Finans Sektörünün Afet Politikalarına Bağlı Garar Sorunları ve Risk Yönetimi Perspektifinden Öneriler  Gökhan Doğan
Yoksulluğu Yok Etmek İçin Bir Umut, Mikrokredi Uygulamalarına Bir Bakış  Miraç Çeven