Konferans Konuları

Konferans Konuları

2. KARATAY ULUSLARARASI İSLAM İKTİSADI VE FİNANS KONFERANSI

ANA TEMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI TARIM VE İSLAMİ FİNANS 

  1. İslamda tarım ve tarım ticareti kavramı
  2. Katılım bankalarının tarım sektörü için sağladığı finansman imkanları
  3. Tarımsal değer zincirinde fintech ve İslami finans ürünlerinin geliştirilmesi
  4. Tarım sektöründe kitle fonlaması ve İslami finansın potansiyeli
  5. Gıda güvenliğini güçlendirecek stratejik bir mekanizma olarak İslami finans
  6. Tarımın finansmanı için İslami finans araçlarının uygulanması
  7. Tarımsal kalkınmada İslami sermaye piyasası araçlarının rolü
  8. Tarım sektörü için vakıf temelli İslami fintech modelleri
  9. Tarımda kar-zarar paylaşımı