Konferansın Amacı

Konferansın Amacı

Yaşanan finansal krizler, iktisat ve finans alanında dünyayı yeni arayışlara yöneltmektedir. Faizsiz iktisat ve finans sistemi ilgi odağı haline gelmekte, ülkelerin ve birçok araştırmacının gündemine girmektedir. Özellikle İslam İktisadı ve Finans üzerine yöneltilen bu  sorgulamalar, bu alanın dolayısıyla da sektörün her geçen gün gelişmesini sağlamaktadır. Malezya’dan İngiltere’ye, Körfez ülkelerinden Türkiye’ye ve diğer birçok ülke bugün İslam İktisadı ve Finans anlayışını incelemek üzere çalışma grupları oluşturmakta ve bu sistemi ayrıntılı olarak incelemektedir. Dünya genelinde 40’a yakın üniversitede İslam İktisadı ve Finans alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitimler verilmektedir. KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü de bu alanda kurulmuş, alanında bölgenin ve ülkenin önde gelen bölümlerinden biridir. Uzman eğitim kadrosu ve hazırlanan staj programlarıyla alana ve sektöre nitelikli insan gücü yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü büyük çalışmalara imza atmaktadır.

2019’un son çeyreğinde ortaya çıkan Covid-19, bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Salgının neticesinde sosyal ve ekonomik hareketliliğin azalması ile ortaya çıkan duraksamanın İslami Finans ekosistemi, eğitim, özel sektör ve katılım bankacılığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde Karatay Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Konferansı düzenlenecektir.

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
KTO Karatay Üniversitesi
İslam İktisadı ve Finans Bölümü Başkanı