Konferans Konuları

Konferans Konuları

2019’un son çeyreğinde ortaya çıkan Covid-19 kısa sürede kıtalar ve sektörler arası bir salgın düzeyine ulaşıp tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Salgın neticesinde sosyal ve ekonomik hareketliliğin azalması ile ortaya çıkan duraksamanın başta İslami Finans ve Katılım bankacılığı olmak üzere kamu ve özel sektör üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde Karatay Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Konferansı’nın düzenlemesi planlanmaktadır.

  • Covid-19 salgınının Islami finans sistemi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması,
  • Covid-19 ile birlikte Islami finansal sistemde teknolojik gelismeler ve degisimlerin incelenmesi,
  • Covid-19 etkisi ile ticari hayatta meydana gelen degisiklikler, karsılasılan güncel sorunlara ve yeni uygulamalara Islami çözüm önerilerinin bulunması
  • İslam iktisadı ve finansına yönelik egitim ve arastırma alanının incelenmesi
  • Akademisyen, uygulayıcı ve politika yapıcıların hem teorik hem de pratik konularda yenilikçi arastırmalar yapmasının ve bulgularını küresel düzeyde tartısmaya sunmalarının saglanması hedeflenmektedir.


OTURUM BAŞLIKLARI

1. İslami Finans
• Pandemi sırasında İslami finansal kurumlarının emsalleriyle bağlantıları
• Pandeminin ampirik çalışmaları
• Alternatif finansal sistemin yükselişi ve İslami finansın konumu
• Pandemi sırasında İslami finans kurumlarının dayanıklılığı ve istikrarı
• Pandemi sırasında İslami banka ve kurumların finansal performansı
• Pandemi sırasında muhasebe, yönetişim, etik ve denetim standartlarının uygulanması
• Tekafül endüstrisinin salgına tepkisi
• Stratejik finansal yönetim
2. İslami Sosyal Finans
• İslami sosyal finansın salgınla mücadelede ürettiği çözümler
• İslami sosyal finans ürünlerinin salgının olumsuz etkilerini hafifletmedeki rolü
• Vakıf
• Zekat
• İslami mikrofinans
• Sosyal Sukuk
• SDG’ler
3. KOBİ’ler
• Kurum kültürü
• Müşteri ilişkileri
• Girişimcilik
• İnsan kaynakları
• E-Ticaret
• Kurumsal kaynak planlaması
• Yönetim
• Pazarlama
• Birleşme ve devralmalar
4. İslami Finans Eğitimi
• Öğrenme ve öğretme
• E-Öğrenim
• Pedagoji
• Hayat boyu öğrenme
• Harmanlanmış öğrenme
• Özel eğitim
5. İslami Sermaye Piyasaları
• Pandemi sırasında yatırımcı duyguları ve İslami sermaye piyasası performansı
• Pandemi ve İslami finans piyasaları
• Pandeminin olumsuz etkilerini hafifletmede Sukuk’un rolü
6. Finansal Teknolojiler
• İslami finansın salgınla mücadelesinde büyük verinin rolü
• Pandemi sırasında İslami bankacılık operasyonlarında Fintech uygulamaları
• Pandemi sonrası Fintech ve İslami finans
• Blokchain teknolojisi

Download / View PDF